Serwis zawiesia

Każde zawiesie powinno posiadać Kartę Kontroli.

– Raz w roku zawiesie powinno zostać poddane badaniu okresowym, które uwzględnione będzie w Karcie Kontroli.

– Dwa razy w roku powinna zostać przeprowadzona kontrola okresowa. Pozwoli ona na oględziny i sprawdzenie wszystkich elementów zawiesia. Końcowy wynik kontroli to wyznacznik do dalszej eksploatacji przez użytkownika.

Zawiesie powinno zostać wykluczone z eksploatacji lub skierowane do naprawy, gdy:

– w przypadku zawiesia linowego, gdy nastąpi zerwanie więcej niż 5% liczby drutów w linii albo, gdy nastąpi przewężenie względem nominalnej średnicy liny większe niż 10%

– w przypadku zawiesia łańcuchowego, gdy nastąpi przewężenie na którymś z ogniw łańcucha, a także na ogniwach głównych i  pośrednich, większych niż 10% nominalnej średnicy

– w przypadku zawiesia pasowego, w sytuacji, gdy wystąpią poprzeczne nacięcia i przecięcie przędzy wynosi co najmniej 10% szerokości zawiesia

Partnerzy naszej firmy

Brano